EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Колектив

Книги на Колектив:


Книгата „Linux за астрономи, физици и инженери“ се състои от три самостоятелни части. Част 1 – „Операционна система“, описва операционна с-ма ...

Издадена
25.08.2013 г.
Формат X
Страници
352Издаването на V том на „Български етимологичен речник” се наложи поради изчерпването му и засиления читателски интерес към „Български етимологичен ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
862
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-529-3
Цена 15.00 лв.
Издадена
25.04.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
890
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-530-9
Цена 15.00 лв.
Издадена
..2013 г.
Формат X
Страници
0Изследванията в чест на доц. Огняна Маждракова-Чавдарова са оформени като сборник, посветен на многоликата тема за прехода на българите през ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат X
Страници
526
Мека корица
ISBN  978-954-322-544-6
Цена 21.50 лв.Том IV на „Българския етимологичен речник” е изработен според принципите, изложени в предговора към първия том, с незначителни отклонения. За ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
1008
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-528-6
Цена 15.00 лв.Новооткритите старобългарски химнографски произведения променят из основи преобладаващите дълго време в науката представи за липсата на оригинални (непреведени) химнографски текстове ...

Издадена
10.01.2013 г.
Формат 70X100/16
Страници
404
Мека корица
ISBN  0204-868Х
Цена 15.00 лв.
Издадена
15.08.2016 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Семейството и отношенията между поколенията са обект на изследване от множество научни дисциплини поради големия брой разностранни аспекти на тази ...

Издадена
17.05.2013 г.
Формат X
Страници
404
Мека корица
ISBN  978-954-322-587-3
Цена 10.00 лв.
Издадена
23.05.2013 г.
Формат X
Страници
304
Твърда корица 
ISBN  978-654-322-612-2
Цена 15.00 лв.Сборникът съдържа разгърнати варианти на докладите, представени на заключителната кръгла маса по проекта „Свети места в София и Софийско: наративни ...

Издадена
25.04.2014 г.
Формат X
Страници
356
Мека корица
ISBN  978-954-322-669-6
Цена 8.00 лв.
Издадена
30.10.2013 г.
Формат X
Страници
402
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-675-7
Цена 11.00 лв.В поредното 60-о академично издание на Астрономическия календар ще намерите информация за астрономическите явления през 2014 г.
Изданието е оформено ...

Издадена
12.12.2013 г.
Формат X
Страници
128
Мека корица
ISBN  0861-1270
Цена 7.00 лв.Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“. ...

Издадена
06.06.2014 г.
Формат X
Страници
482
Мека корица
ISBN  2367-5187
Цена 15.00 лв.Текстовете в този сборник се обръщат към ключови въпроси, свързани с теорията и практиката на музейната комуникация и интерпретация: Могат ...

Издадена
15.09.2014 г.
Формат X
Страници
242
Мека корица
ISBN  978-954-322-784-6
Цена 4.50 лв.Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят научни и научноприложни резултати, получени в ...

Издадена
04.12.2014 г.
Формат X
Страници
312
Мека корица
ISBN  978-954-322-797-6
Цена 7.00 лв.
Преди 70 години, след настъпилите през лятото и есента на 1944 г. коренни промени във военно-стратегическата обстановка в полза на антихитлеристката ...

Издадена
09.02.2015 г.
Формат X
Страници
444
Мека корица
ISBN  978-954-322-785-3
Цена 23.00 лв.
След прекъсване от близо три десетилетия се възобновява издаването на най-представителната поредица на Института за български език „Проф. Любомир ...

Издадена
12.12.2014 г.
Формат X
Страници
183
За трета поредна година, в началото на ноември около Деня на народните будители, Институтът за етнология и фолклористика с ...

Издадена
19.12.2014 г.
Формат X
Страници
480
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-808-9
Цена 10.50 лв.
Volume 68, Issue No1, 2015
MATHEMATICS
01 Neli T. Keranova, Nako A. Nachev:Invariants of Finite p-groups with a ...

Издадена
25.02.2015 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  1310 - 1331
Цена 10.00 лв.Седми том на „Дриновски сборник“ съдържа статии от VІІ Дриновски четения (Харков, 2013 г.), посветени на 175-годишнината от рождението на Марин ...

Издадена
20.03.2015 г.
Формат X
Страници
444
Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена към датите на източно-православния църковен календар и претърпява редица промени. ...

Издадена
28.02.2018 г.
Формат X
Страници
104
Мека корица
ISBN  978-954-322-764-8
Цена 12.00 лв.
Усещането за празник, подготовката за него - канон, традиции, обичаи, мистика! Преплетени и дълбоко вкоренени в нашия бит! ...Но ...

Издадена
22.04.2015 г.
Формат X
Страници
0
През 2014 г. бе чествана 145-ата годишнина на Българската академия на науките, а през 2015 г. Федерацията на научно-техническите съюзи в ...

Издадена
27.03.2015 г.
Формат X
Страници
201
Мека корица
ISBN  978-954-322-814-0
Цена 9.00 лв.Макар че материалите в този том имат голям хронологически диапазон, те очертават ролята, която етничността, езикът и идентичността играят на ...

Издадена
20.05.2015 г.
Формат X
Страници
250
СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Година CХXVIII 3/2015 Основано през 1869 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
24 МАЙ – ДЕН ...

Издадена
02.07.2015 г.
Формат X
Страници
92
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Българистика / Bulgarica е периодично издание на Българската академия на науките. Включва подбрана библиография в областта на българистичните изследвания ...

Издадена
21.07.2015 г.
Формат X
Страници
111
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Концепцията за издаването на Симеоновия сборник – старобългарски превод от края на ІХ – началото на Х в. – в три тома, ...

Издадена
05.12.2015 г.
Формат X
Страници
1244
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-743-3
Цена 67.00 лв.
Papers of BAS
Humanities and Social Sciences
Vol. 2, No 1-2, 2015

C O N ...

Издадена
05.10.2015 г.
Формат X
Страници
211
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 12.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
06.10.2015 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
14.10.2015 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в бездържавния период от живота на българския народ, оцелява и се ...

Издадена
21.10.2015 г.
Формат X
Страници
218
Издадена
22.10.2015 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
НАУЧЕН ДЯЛ
Катя Вутова, Тимур Нургалиев, Татяна Куцарова, Савчо Тинчев, Теодор Миле¬нов – Наноматериали и нанотехнологии ...

Издадена
1.12.2015 г.
Формат X
Страници
68
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Поредната книга от поредицата „Ние българите“ – „ПОГЛЕД ОТВЪН“
Огюст Дозон „Неиздавани български народни песни“;
Леополд Гайтлер „Поетически традиции ...

Издадена
11.12.2015 г.
Формат X
Страници
290
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-777-8
Цена 15.00 лв.
Съвременните военновременен и цивилен травматизъм се характеризират с преобладаване на високоенергийните травми, които се отличават с по-голяма тежест, едновременно ...

Издадена
15.01.2016 г.
Формат X
Страници
576
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-827-0
Цена 90.00 лв.
Издадена
25.01.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
28.01.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Сборникът „Статуите на мисълта“ е знак на почит към научното дело на големия семиотик и литературовед проф. Иван Младенов ...

Издадена
8.02.2016 г.
Формат X
Страници
502
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-832-4
Цена 18.00 лв.
Издадена
25.04.2016 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 6.00 лв.
Издадена
11.06.2016 г.
Формат X
Страници
94
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
08.06.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
24.05.2016 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
24.05.2016 г.
Формат X
Страници
1604
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-823-2
Цена 35.00 лв.
Издадена
23.06.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
„... Средина на живота недалеч от края“ –
150 години от рождението на Пенчо Славейков

Издадена
28.06.2016 г.
Формат X
Страници
118
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Издадена
29.06.2016 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
C O N T E N T S

PHILOSOPHY
1. Myth, metaphysics and ethics of the ...

Издадена
31.08.2016 г.
Формат X
Страници
94
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 12.00 лв.Безспорно е, че в изследването не са застъпени всички въпроси, паметници и проблеми, но е направен опит да се покаже ...

Издадена
03.10.2016 г.
Формат X
Страници
583
Твърда корица 
ISBN  
Цена 29.00 лв.
Издадена
17.10.2016 г.
Формат X
Страници
1
Мека корица
ISBN  978-954-322-874-4
Цена 1.00 лв.
„... Румен Скорчев беше един от големите художници, от семейството на най-извисената и изтънчена част на световното изкуство. Днес ...

Издадена
14.11.2016 г.
Формат X
Страници
328
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-876-8
Цена 40.00 лв.
Издадена
03.11.2016 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
22.11.2016 г.
Формат X
Страници
243
Издадена
23.11.2016 г.
Формат X
Страници
139
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в концепцията за изработването на Ч. ІV. Морфология са залегнали основни ...

Издадена
13.12.2016 г.
Формат X
Страници
247
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-857-7
Цена 79.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
20.12.2016 г.
Формат X
Страници
143
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
21.12.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.http://www.proceedings.bas.bg
Volume 69, Issue No12, 2016
MATHEMATICS
01. Şahsene Altınkaya, Sibel Yalçın General Properties of ...

Издадена
17.01.2017 г.
Формат X
Страници
150
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан Петрунов; Акад. Георги Марков; Проф. дтн Иван Недков; Чл.-кор. Илза ...

Издадена
18.01.2017 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
26.01.2017 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Специализираното представително издание Световното наследство на България е посветено на ценностите на територията на България, включени в Списъка на ...

Издадена
20.03.2017 г.
Формат X
Страници
252
Твърда корица 
ISBN  978-954-8104-35-7
Цена 24.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
15.03.2017 г.
Формат X
Страници
159
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
Уводни думи: Искра Баева
Първа глава: Евгений ...

Издадена
30.05.2017 г.
Формат X
Страници
181
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-882-9
Цена 12.50 лв.
Издадена
25.05.2017 г.
Формат X
Страници
135
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

Авторският колектив е в състав: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА, МАРИЯ ГАРОВА, ХРИСТИНА ...

Издадена
20.06.2017 г.
Формат X
Страници
886
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-890-4
Цена 32.00 лв.
Издадена
13.06.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
13.07.2017 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни научни центрове и организации в България и в чужбина, сред ...

Издадена
14.07.2017 г.
Формат X
Страници
513
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-891-1
Цена 15.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
14.07.2017 г.
Формат X
Страници
153
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“:
УВОДНИ ДУМИ
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА / 19
ДИСЕРТАЦИИ ...

Издадена
18.07.2017 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Съставители:
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
гл.ас. д-р Григор Хар. Григоров

Редакционна колегия:
проф. д.изк. ...

Издадена
22.08.2017 г.
Формат X
Страници
278
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-884-3
Цена 15.00 лв.
ТЕМИТЕ В БРОЯ:
Editorial
Евгени Головински - Искам да правя наука! 4

Фосилна летопис
Златозар ...

Издадена
29.08.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
20.10.2017 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
15.11.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.Сборникът съдържа статии, прочетени като доклади по време на конференцията „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична ...

Издадена
12.01.2018 г.
Формат X
Страници
234
Мека корица
ISBN  978-954-322-908-6
Цена 12.00 лв.Томът е посветен на жлъчната система, черния дроб, панкреаса и далака. Първата част разглежда лабораторните и диагностичните възможности на инструменталните ...

Издадена
26.01.2018 г.
Формат X
Страници
491
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-895-9
Цена 49.00 лв.
Издадена
01.03.2018 г.
Формат X
Страници
130
Мека корица
ISBN  ISSN 1311–8544
Цена 7.00 лв.
Издадена
13.03.2018 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
20.04.2018 г.
Формат X
Страници
135
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии ...

Издадена
23.04.2018 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Монографията е ценен справочник за хирурзи, студенти и специализанти в областта на висцералната хирургия.

Издадена
08.05.2018 г.
Формат 60х84X8
Страници
429
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-915-4
Цена 35.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
14.05.2018 г.
Формат X
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
05.06.2018 г.
Формат X
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
09.07.2018 г.
Формат X
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
08.08.2018 г.
Формат X
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
05.08.2018 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Издадена
06.03.2018 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
09.07.2018 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
22.08.2018 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Вторият том на документалния сборник "Великите сили на България", озаглавен "Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.)", е ...

Издадена
18.10.2018 г.
Формат 167X237
Страници
932
Мека корица
ISBN  978-954-322-919-2
Цена 47.00 лв.
Издадена
29.10.2018 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии ...

Издадена
20.05.2018 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
20.07.2018 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
19.09.2018 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
18.06.2018 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
17.09.2018 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
17.09.2018 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
15.11.2018 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
16.11.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
16.11.2018 г.
Формат 0X0
Страници
0
Издадена
16.11.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
16.11.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
03.12.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
03.12.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
03.12.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
03.12.2018 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
14.12.2018 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
14.12.2018 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032 - 8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
14.12.2018 г.
Формат 167X237
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313 - 3861
Цена 3.95 лв.Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ имаше за цел ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат X
Страници
503
Мека корица
ISBN  978-954-322-964-2
Цена 15.00 лв.Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ имаше за цел ...

Издадена
4.2.2019 г.
Формат X
Страници
396
Мека корица
ISBN  978-954-322-968-0
Цена 15.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
20.11.2018 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310 - 1331
Цена 10.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310 - 1331
Цена 10.00 лв.Във втората част на втория том на документалния сборник „Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 – декември 1947 г.) са обнародвани документи, ...

Издадена
18.02.2019 г.
Формат 167X237
Страници
932
Мека корица
ISBN  978-954-322-940-6
Цена 47.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
27.02.2019 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310 - 1331
Цена 10.00 лв.The Bulgarian calendar holidays and observances represent a social-cultural phenomenon that is rather complex in its origins and nature it ...

Издадена
19.03.2019 г.
Формат 167X237
Страници
108
Мека корица
ISBN  978-954-322-951-2
Цена 15.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
27.03.2019 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
16.04.2019 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 4.95 лв.
Издадена
16.04.2019 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.Възложен от Министерския съвет на Република България, проектът „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ имаше за цел ...

Издадена
18.04.2019 г.
Формат 167X237
Страници
528
Мека корица
ISBN  978-954-22-963-5
Цена 15.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
18.04.2019 г.
Формат 170X235
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
18.04.2019 г.
Формат 167X237
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 4.95 лв.
Издадена
01.06.2019 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 4.95 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
01.06.2019 г.
Формат 170X235
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
01.06.2019 г.
Формат 202X285
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007-3989
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.