EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Колектив

Книги на Колектив:


Книгата „Linux за астрономи, физици и инженери“ се състои от три самостоятелни части. Част 1 – „Операционна система“, описва операционна с-ма ...

Издадена
25.08.2013 г.
Формат X
Страници
352Изчерпването на първото издание на речника и отсъствието в момента на френско-български речник, който да съдържа в сравнително по-голяма пълнота ...

Издадена
..1992 г.
Формат 70X100/16
Страници
1208
Твърда корица 
ISBN  954-430-074-0
Цена 5.00 лв.Издаването на V том на „Български етимологичен речник” се наложи поради изчерпването му и засиления читателски интерес към „Български етимологичен ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
862
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-529-3
Цена 15.00 лв.Новото издание на енциклопедията „Българска народна медицина“ представя изчерпателно и в систематизиран вид в 1098 статии огромния масив от разпръснати данни ...

Издадена
25.06.2013 г.
Формат X
Страници
648
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-524-8
Цена 26.00 лв.
Издадена
25.04.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
890
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-530-9
Цена 15.00 лв.
Издадена
..2013 г.
Формат X
Страници
0Изследванията в чест на доц. Огняна Маждракова-Чавдарова са оформени като сборник, посветен на многоликата тема за прехода на българите през ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат X
Страници
526
Мека корица
ISBN  978-954-322-544-6
Цена 21.50 лв.Том IV на „Българския етимологичен речник” е изработен според принципите, изложени в предговора към първия том, с незначителни отклонения. За ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
1008
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-528-6
Цена 15.00 лв.В поредното, 59-о академично издание на Астрономическия календар ще намерите информация за по-забележителните астрономически явления през 2013 г. Астрономическият календар е ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат X
Страници
128
Мека корица
ISBN  0861-1270
Цена 5.00 лв.Новооткритите старобългарски химнографски произведения променят из основи преобладаващите дълго време в науката представи за липсата на оригинални (непреведени) химнографски текстове ...

Издадена
10.01.2013 г.
Формат 70X100/16
Страници
404
Мека корица
ISBN  0204-868Х
Цена 15.00 лв.
Издадена
15.08.2016 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Семейството и отношенията между поколенията са обект на изследване от множество научни дисциплини поради големия брой разностранни аспекти на тази ...

Издадена
17.05.2013 г.
Формат X
Страници
404
Мека корица
ISBN  978-954-322-587-3
Цена 10.00 лв.
Издадена
23.05.2013 г.
Формат X
Страници
304
Твърда корица 
ISBN  978-654-322-612-2
Цена 15.00 лв.Сборникът съдържа разгърнати варианти на докладите, представени на заключителната кръгла маса по проекта „Свети места в София и Софийско: наративни ...

Издадена
25.04.2014 г.
Формат X
Страници
356
Мека корица
ISBN  978-954-322-669-6
Цена 8.00 лв.В книга 47 на Старобългарска литература са поместени материали от Международна конференция „Светци и свети места на Балканите“, София, 12–14 юни 2012 ...

Издадена
01.10.2013 г.
Формат 70X100/16
Страници
410
Мека корица
ISBN  
Цена 15.00 лв.
Издадена
30.10.2013 г.
Формат X
Страници
402
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-675-7
Цена 11.00 лв.
Издадена
04.12.2013 г.
Формат 70X100/16
Страници
462
Мека корица
ISBN  ISSN 0204-868X
Цена 15.00 лв.В поредното 60-о академично издание на Астрономическия календар ще намерите информация за астрономическите явления през 2014 г.
Изданието е оформено ...

Издадена
12.12.2013 г.
Формат X
Страници
128
Мека корица
ISBN  0861-1270
Цена 7.00 лв.Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“. ...

Издадена
06.06.2014 г.
Формат X
Страници
482
Мека корица
ISBN  2367-5187
Цена 15.00 лв.Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“ включва статии за възрожденски книжовници и просветители, революционери и политически ...

Издадена
31.10.2014 г.
Формат X
Страници
388
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-727-3
Цена 18.00 лв.
Тази година Александровската болница отбелязва своя 135-и юбилей като безспорен лидер в сферата на българското здравеопазване. Но не годините ...

Издадена
30.09.2014 г.
Формат X
Страници
244Текстовете в този сборник се обръщат към ключови въпроси, свързани с теорията и практиката на музейната комуникация и интерпретация: Могат ...

Издадена
15.09.2014 г.
Формат X
Страници
242
Мека корица
ISBN  978-954-322-784-6
Цена 4.50 лв.
Издадена
17.09.2014 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  0007-3989
Цена 8.00 лв.Изданието се посвещава на 145-годишнината на Българската академия на науките.
Съставители на справочника са Силвия Велинова Найденова, Никола Рачев ...

Издадена
03.10.2014 г.
Формат X
Страници
544
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-789-1
Цена 16.50 лв.Съвместно издание на Издателски център „Боян Пенев“ и Академично издателство с печатница „Проф. Марин Дринов“

Издадена
10.10.2014 г.
Формат X
Страници
0
„Природа” честити
145-годишнината на БАН!

Списание „Природа“ посреща 145-годишнината на БАН с ясната визия за необходимост ...

Издадена
26.11.2014 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  0032-8731
Цена 3.95 лв.
В книжката, която е пред вас, в рубриката „Научен дял“ от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ гостува Институтът ...

Издадена
03.11.2014 г.
Формат X
Страници
107
Мека корица
ISBN  0007-3989
Цена 8.00 лв.
Volume 67, Issue No9, 2014
MATHEMATICS
01 Oleg Mushkarov, Christian Yankov Existence of Holomorphic Functions on Nilpotent Lie ...

Издадена
27.10.2014 г.
Формат X
Страници
132
Мека корица
ISBN  1310 - 1331
Цена 10.00 лв.
Volume 67, Issue No 10, 2014

MATHEMATICS
01 Vladimir P. Kostov A Property of a Partial Theta Function ...

Издадена
24.11.2014 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят научни и научноприложни резултати, получени в ...

Издадена
04.12.2014 г.
Формат X
Страници
312
Мека корица
ISBN  978-954-322-797-6
Цена 7.00 лв.
Преди 70 години, след настъпилите през лятото и есента на 1944 г. коренни промени във военно-стратегическата обстановка в полза на антихитлеристката ...

Издадена
09.02.2015 г.
Формат X
Страници
444
Мека корица
ISBN  978-954-322-785-3
Цена 23.00 лв.
След прекъсване от близо три десетилетия се възобновява издаването на най-представителната поредица на Института за български език „Проф. Любомир ...

Издадена
12.12.2014 г.
Формат X
Страници
183
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences presents current achievements of scholars from Bulgaria ...

Издадена
26.01.2015 г.
Формат X
Страници
126
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 6.00 лв.
За трета поредна година, в началото на ноември около Деня на народните будители, Институтът за етнология и фолклористика с ...

Издадена
19.12.2014 г.
Формат X
Страници
480
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-808-9
Цена 10.50 лв.
Издадена
06.01.2015 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
В предлагания сборник са включени словата и спомените от двете юбилейни чествания, както и други материали, които бяха предоставени ...

Издадена
15.12.2014 г.
Формат X
Страници
267
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-795-2
Цена 14.00 лв.Volume 67, Issue No11, 2014

EARTH, ATMOSPHERIC AND SPACE SCIENCES
01 Todor Nikolov, Nikola Petrov Main Factors Influencing ...

Издадена
05.01.2015 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Нобелови награди
Венцеслав Тодоров. Физиката, медицината и Алфред Нобел /4
Физика 2014
Евгения Вълчева. Сините светодиоди – революция ...

Издадена
30.04.2015 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8739
Цена 3.95 лв.
Книгата „Институционалното доверие“ представя богата теоретична и емпирична картина на отношенията на доверие и липсата на доверие към институциите ...

Издадена
15.01.2015 г.
Формат X
Страници
306Volume 67, Issue № 12, 2014
MATHEMATICS
01 Mitrofan Choban, Petar Kenderov, Julian Revalski Variational Principles in Exotic Topological Spaces ...

Издадена
11.02.2015 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Volume 68, Issue No1, 2015
MATHEMATICS
01 Neli T. Keranova, Nako A. Nachev:Invariants of Finite p-groups with a ...

Издадена
25.02.2015 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  1310 - 1331
Цена 10.00 лв.Пред любознателния читател стои вече първият брой на „Доклади на БАН. Хуманитарни и обществени науки“. Надявам се новото списа¬...

Издадена
26.01.2015 г.
Формат X
Страници
0Седми том на „Дриновски сборник“ съдържа статии от VІІ Дриновски четения (Харков, 2013 г.), посветени на 175-годишнината от рождението на Марин ...

Издадена
20.03.2015 г.
Формат X
Страници
444
Българските празници и обичаи!
Народната обредност е прикрепена към датите на източно-православния църковен календар и претърпява редица промени. ...

Издадена
28.02.2018 г.
Формат X
Страници
104
Мека корица
ISBN  978-954-322-764-8
Цена 12.00 лв.
Усещането за празник, подготовката за него - канон, традиции, обичаи, мистика! Преплетени и дълбоко вкоренени в нашия бит! ...Но ...

Издадена
22.04.2015 г.
Формат X
Страници
0
През 2014 г. бе чествана 145-ата годишнина на Българската академия на науките, а през 2015 г. Федерацията на научно-техническите съюзи в ...

Издадена
27.03.2015 г.
Формат X
Страници
201
Мека корица
ISBN  978-954-322-814-0
Цена 9.00 лв.
Издадена
27.03.2015 г.
Формат X
Страници
124
Мека корица
ISBN  0007-3989
Цена 8.00 лв.Макар че материалите в този том имат голям хронологически диапазон, те очертават ролята, която етничността, езикът и идентичността играят на ...

Издадена
20.05.2015 г.
Формат X
Страници
250
Издадена
04.06.2015 г.
Формат X
Страници
121
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.Сборникът съдържа материали от проведената на 20–21 март 2014 г. в София Международна научна конференция на тема „Полша и поляците в новата ...

Издадена
09.07.2015 г.
Формат X
Страници
374
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-5187
Цена 13.00 лв.
СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Година CХXVIII 3/2015 Основано през 1869 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
24 МАЙ – ДЕН ...

Издадена
02.07.2015 г.
Формат X
Страници
92
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Българистика / Bulgarica е периодично издание на Българската академия на науките. Включва подбрана библиография в областта на българистичните изследвания ...

Издадена
21.07.2015 г.
Формат X
Страници
111
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Всяко съприкосновение с фолклорните образци на Граовския край разкрива богатството на граовската душевност, умилява с недодяланата си откровеност и ...

Издадена
13.08.2015 г.
Формат X
Страници
195
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-818-8
Цена 10.00 лв.
Концепцията за издаването на Симеоновия сборник – старобългарски превод от края на ІХ – началото на Х в. – в три тома, ...

Издадена
05.12.2015 г.
Формат X
Страници
1244
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-743-3
Цена 67.00 лв.
Papers of BAS
Humanities and Social Sciences
Vol. 2, No 1-2, 2015

C O N ...

Издадена
05.10.2015 г.
Формат X
Страници
211
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 12.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ

Човекът
Владимир Овчаров
Еволюцията на човешкия мозък / 4
Николай Лазаров
Да дишаш ...

Издадена
05.10.2015 г.
Формат X
Страници
121
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
06.10.2015 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
14.10.2015 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в бездържавния период от живота на българския народ, оцелява и се ...

Издадена
21.10.2015 г.
Формат X
Страници
218
Издадена
22.10.2015 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
C O N T E N T S
Volume 68, Issue No10, 2015
MATHEMATICS
01 Vladimir Petrov ...

Издадена
30.11.2015 г.
Формат X
Страници
113
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
НАУЧЕН ДЯЛ
Катя Вутова, Тимур Нургалиев, Татяна Куцарова, Савчо Тинчев, Теодор Миле¬нов – Наноматериали и нанотехнологии ...

Издадена
1.12.2015 г.
Формат X
Страници
68
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Поредната книга от поредицата „Ние българите“ – „ПОГЛЕД ОТВЪН“
Огюст Дозон „Неиздавани български народни песни“;
Леополд Гайтлер „Поетически традиции ...

Издадена
11.12.2015 г.
Формат X
Страници
290
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-777-8
Цена 15.00 лв.
Издадена
15.12.2015 г.
Формат X
Страници
287
Издадена
30.01.2016 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Съвременните военновременен и цивилен травматизъм се характеризират с преобладаване на високоенергийните травми, които се отличават с по-голяма тежест, едновременно ...

Издадена
15.01.2016 г.
Формат X
Страници
576
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-827-0
Цена 90.00 лв.
Съдържание на ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ

ПРЕДГОВОР/ 7
ПЪРВА ГЛАВА
„ПЕРИОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ“
1. Основаване на „Периодическо списание“...

Издадена
15.01.2016 г.
Формат X
Страници
70
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
25.01.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
26.01.2016 г.
Формат X
Страници
143
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
22.01.2016 г.
Формат X
Страници
143
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
28.01.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Сборникът „Статуите на мисълта“ е знак на почит към научното дело на големия семиотик и литературовед проф. Иван Младенов ...

Издадена
8.02.2016 г.
Формат X
Страници
502
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-832-4
Цена 18.00 лв.
Издадена
28.03.2016 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
15.03.2016 г.
Формат X
Страници
100
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
21.03.2016 г.
Формат X
Страници
119
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
В настоящия сборник са публикувани спомени за акад Мако Даков - изтъкнат български лесовъд, учен, държавник и забележителен организатор ...

Издадена
11.04.2016 г.
Формат X
Страници
127
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-851-5
Цена 8.00 лв.
Издадена
25.04.2016 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 6.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ

Вещества, за които се говори
Ивелин Кулев / Храни с глутен или без глутен? /4 <...

Издадена
27.09.2014 г.
Формат X
Страници
117
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
През 2016 г. един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди със значителни приноси в българското и славянското езикознание – чл.-кор. проф. д.ф.н. ...

Издадена
10.06.2016 г.
Формат X
Страници
475
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-835-5
Цена 17.00 лв.
Издадена
09.06.2016 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
11.06.2016 г.
Формат X
Страници
94
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
08.06.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
24.05.2016 г.
Формат X
Страници
0
Издадена
24.05.2016 г.
Формат X
Страници
1604
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-823-2
Цена 35.00 лв.
Издадена
23.06.2016 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
23.06.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
„... Средина на живота недалеч от края“ –
150 години от рождението на Пенчо Славейков

Издадена
28.06.2016 г.
Формат X
Страници
118
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Издадена
29.06.2016 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
C O N T E N T S

PHILOSOPHY
1. Myth, metaphysics and ethics of the ...

Издадена
31.08.2016 г.
Формат X
Страници
94
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 12.00 лв.Съставители: Ангелина Илиева, Вихра Баева, Лина Максимова Гергова,Мариянка Борисова, Яна Гергова

Сборникът „Фолклор, разказване, религиозност“ е посветен на 60...

Издадена
08.09.2016 г.
Формат X
Страници
275Безспорно е, че в изследването не са застъпени всички въпроси, паметници и проблеми, но е направен опит да се покаже ...

Издадена
03.10.2016 г.
Формат X
Страници
583
Твърда корица 
ISBN  
Цена 29.00 лв.
Издадена
13.10.2016 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
17.10.2016 г.
Формат X
Страници
1
Мека корица
ISBN  978-954-322-874-4
Цена 1.00 лв.
„... Румен Скорчев беше един от големите художници, от семейството на най-извисената и изтънчена част на световното изкуство. Днес ...

Издадена
14.11.2016 г.
Формат X
Страници
328
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-876-8
Цена 40.00 лв.
Издадена
03.11.2016 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
22.11.2016 г.
Формат X
Страници
243
Със своите знания, труд и прекрасни лични качества Гатя Симеонова си създаде завидно място в българската етнология и сред ...

Издадена
22.11.2016 г.
Формат X
Страници
358
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-877-5
Цена 12.00 лв.
Издадена
23.11.2016 г.
Формат X
Страници
139
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
20.12.2016 г.
Формат X
Страници
542
В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в концепцията за изработването на Ч. ІV. Морфология са залегнали основни ...

Издадена
13.12.2016 г.
Формат X
Страници
247
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-857-7
Цена 79.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
20.12.2016 г.
Формат X
Страници
143
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Papers of BAS
Humanities and Social Sciences
Vol. 3, No 2, 2016
C O N T E ...

Издадена
19.12.2016 г.
Формат X
Страници
176
Мека корица
ISBN  ISSN 2367-6248
Цена 4.00 лв.
Издадена
21.12.2016 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
23.12.2016 г.
Формат X
Страници
128
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.http://www.proceedings.bas.bg
Volume 69, Issue No12, 2016
MATHEMATICS
01. Şahsene Altınkaya, Sibel Yalçın General Properties of ...

Издадена
17.01.2017 г.
Формат X
Страници
150
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан Петрунов; Акад. Георги Марков; Проф. дтн Иван Недков; Чл.-кор. Илза ...

Издадена
18.01.2017 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
26.01.2017 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Специализираното представително издание Световното наследство на България е посветено на ценностите на територията на България, включени в Списъка на ...

Издадена
20.03.2017 г.
Формат X
Страници
252
Твърда корица 
ISBN  978-954-8104-35-7
Цена 24.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
15.03.2017 г.
Формат X
Страници
159
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
16.03.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.Сборникът съдържа материалите от Международната конференция по лексикография и лексикология, проведена на 15 и 16 октомври 2015 г. в Института за български език „...

Издадена
11.04.2017 г.
Формат X
Страници
740
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-875-1
Цена 22.00 лв.
Каква е целта на тази книга? Базовата идея е ясна: през 2016 г. се навършиха 120 години от рождението на Христо ...

Издадена
30.05.2017 г.
Формат X
Страници
438
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-880-5
Цена 31.50 лв.
ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА Илия Тодев

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
Уводни думи: Искра Баева
Първа глава: Евгений ...

Издадена
30.05.2017 г.
Формат X
Страници
181
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-882-9
Цена 12.50 лв.
Издадена
25.05.2017 г.
Формат X
Страници
135
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
Издадена
30.05.2017 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.РЕДАКТОРИ на том 8 са: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА, ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ.

Авторският колектив е в състав: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА, МАРИЯ ГАРОВА, ХРИСТИНА ...

Издадена
20.06.2017 г.
Формат X
Страници
886
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-890-4
Цена 32.00 лв.
Издадена
13.06.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Планетните зъбни предавки представляват една извънредно обширна техническа област. Благодарение на своите положителни качества и разнообразни възможности планетните зъбни ...

Издадена
12.07.2017 г.
Формат X
Страници
368
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-885-0
Цена 18.00 лв.
Издадена
13.07.2017 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
13.07.2017 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни научни центрове и организации в България и в чужбина, сред ...

Издадена
14.07.2017 г.
Формат X
Страници
513
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-891-1
Цена 15.00 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
14.07.2017 г.
Формат X
Страници
153
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕТО по рубрики на кн. 34/2017 г. от „БЪЛГАРИСТИКА“:
УВОДНИ ДУМИ
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА / 19
ДИСЕРТАЦИИ ...

Издадена
18.07.2017 г.
Формат X
Страници
134
Мека корица
ISBN  ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.
Съставители:
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
гл.ас. д-р Григор Хар. Григоров

Редакционна колегия:
проф. д.изк. ...

Издадена
22.08.2017 г.
Формат X
Страници
278
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-884-3
Цена 15.00 лв.
ТЕМИТЕ В БРОЯ:
Editorial
Евгени Головински - Искам да правя наука! 4

Фосилна летопис
Златозар ...

Издадена
29.08.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
20.10.2017 г.
Формат X
Страници
88
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
15.11.2017 г.
Формат X
Страници
112
Мека корица
ISBN  ISSN 0032-8731
Цена 3.95 лв.
Издадена
20.11.2017 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.
Издадена
22.12.2017 г.
Формат X
Страници
400
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-892-8
Цена 19.00 лв.Сборникът съдържа статии, прочетени като доклади по време на конференцията „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична ...

Издадена
12.01.2018 г.
Формат X
Страници
234
Мека корица
ISBN  978-954-322-908-6
Цена 12.00 лв.Томът е посветен на жлъчната система, черния дроб, панкреаса и далака. Първата част разглежда лабораторните и диагностичните възможности на инструменталните ...

Издадена
26.01.2018 г.
Формат X
Страници
491
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-895-9
Цена 49.00 лв.
Издадена
29.01.2018 г.
Формат X
Страници
114На 24 февруари 2016 г. се навършиха 80 години от рождението на изтъкнатия български учен проф. д.и.н. Стоян Генчев – дългогодишен ръководител на секция „...

Издадена
31.01.2018 г.
Формат X
Страници
344
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-910-9
Цена 12.00 лв.
Издадена
01.03.2018 г.
Формат X
Страници
130
Мека корица
ISBN  ISSN 1311–8544
Цена 7.00 лв.
Издадена
12.03.2018 г.
Формат X
Страници
98
Издадена
13.03.2018 г.
Формат X
Страници
90
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.
Издадена
13.04.2018 г.
Формат X
Страници
80
Мека корица
ISBN  ISSN 1313-3861
Цена 3.95 лв.http://www.proceedings.bas.bg/

Издадена
20.04.2018 г.
Формат X
Страници
135
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии ...

Издадена
23.04.2018 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Монографията е ценен справочник за хирурзи, студенти и специализанти в областта на висцералната хирургия.

Издадена
08.05.2018 г.
Формат 60х84X8
Страници
429
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-915-4
Цена 35.00 лв.Редакционна колегия
Тодор Николов (главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Илия ...

Издадена
14.05.2018 г.
Формат X
Страници
140
Мека корица
ISBN  ISSN 1310-1331
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.