EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тодор Тодоров

Книги на Тодор Тодоров:


Книгата разказва малко за живота и много за делото на Васил Стоин - човека, поставил основите на теренно-събираческата дейност на ...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X84/16
Страници
152
Мека корица
ISBN  954-430-803-2
Цена 3.50 лв.Представеният том съдържа 1146 песни и 6 инструментални мелодии. Дело е на Тодор Тодоров, един от най-активните български теренисти, дешифратори, съставители и ...

Издадена
15.05.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
868
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-211-7
Цена 24.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.