EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Росица Чобанова
Росица Чобанова е професор в Института за икономически изследвания при БАН. От 2008 г. е научен секретар на БАН. Висше образование е завършила през 1978 г. (ВИИ „Карл Маркс“, сега УНСС – София). През 1983 г. защитава докторат по проблемите на ефективното участие на страната в международното разделение на труда в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ – Русия. Втори докторат защитава през 2007 г. в България на тема „Иновативност на националната икономика“. През 2010 г. й е присъдено научното звание „старши научен сътрудник І ст.“ във връзка с работата й в областта на икономиката на знанието. Специализирала е в САЩ – Ню Йорк и Вашингтон (по проблемите на научната политика в Американската асоциация за развитие на науката, издател на сп. „Science“), в Белгия – Брюксел: Европейската комисия и НАТО, във Великобритания – Център по научна, технологична и иновационна политика към Университета на Съсекс, в Нидерландия – Университет „Еразъм Ротердамски“, в Унгария – Централноевропейски университет. Освен в страната проф. Р. Чобанова има издадени научни статии и книги в Австрия, Великобритания, Германия, Китай, Нидерландия, Полша, Русия, Унгария, Чешката република, както и авторски разработки, публикувани от Европейската комисия. Положителни отзиви за работата й има и в САЩ.

Книги на Росица Чобанова:


Трудът е посветен на проблема за ускоряване на обновяването на националната икономика и определяне на насоките и приоритетите за обществено ...

Издадена
15.04.2013 г.
Формат 167X237
Страници
434
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-562-0
Цена 15.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225620

Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради което не се съзнава ролята му за развитието на икономиката. ...

Издадена
22.03.2013 г.
Формат X
Страници
184
Мека корица
ISBN  978-954-322-560-6
Цена 6.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225606

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.