EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ирина Седакова
Д.ф.н. Ирина Александровна Седакова е завършила българска филология в Московския държавен университет през 1978 г. Работи като водещ научен сътрудник в Секцията по типология и сравнително езикознание и ръководи Центъра за лингвокултуроложки изследвания „Balcanica“ в Института по славянознание на РАН (Москва). Автор е на над 300 публикации в 32 страни, повечето от които са посветени на езика, фолклора и обредите на българите в славянски, балкански и широк европейски контекст. В нейните трудове езикът и културната традиция се разглеждат като неотделимо знаково единство в духа на Московската етнолингвистична школа и Семиотичния кръжок.

Книги на Ирина Седакова:


В монографията се изследват и анализират балканските черти в българските текстове, посветени на родилния обред, като се обръща особено внимание ...

Издадена
15.04.2013 г.
Формат X
Страници
316
Мека корица
ISBN  978-954-322-579-8
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.