EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Антон Гугов
Доц. д-р арх. Антон Гугов завършва архитектура във Висшия инженерно-строителен институт в София през 1972 г. От 1977 г. е научен сътрудник в Института по теория и история на градоустройството и архитектурата при БАН (впоследствие Център по архитектурознание). През 1984 г. защитава докторска дисертация, а през 1996 г. е удостоен с научното звание ст.н.с. ІІ ст. От 1998 г. е научен секретар на Центъра по архитектурознание, а 10 години по-късно е и ръководител на секция „Архитектура на сградите“. От 2010 г. е доцент в сектор „Архитектура“ на Института за изследване на изкуствата при БАН, а от 2011 г. – негов ръководител. Основните области, в които работи, са: българската архитектура през втората половина на ХХ в.; архитектурата на жилищните сгради и ослънчаването им; връзката на архитектурното произведение с околната среда. Автор е на редица научни трудове и публикации.

Книги на Антон Гугов:


Тази книга е плод на разбирането, че историографските изследвания за развитието на архитектурата обхващат както бележещите го значими архитектурни произведения ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
115
Мека корица
ISBN  954-430-850-4
Цена 5.00 лв.Проблемът за фасадата в България има своя специфика. Актуалността му се определя от необходимостта на бъдат изяснени средствата и професионалните ...

Издадена
28.02.2013 г.
Формат 167X237mm
Страници
246
Мека корица
ISBN  978-954-322-556-9
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.