EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Недялков
Доцент Николай Недялков е роден през 1973 г. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. Защитава докторска дисертация в областта на физическите науки през 2005 г. Специализира взаимодействие на лазерното лъчение с наноструктури в Университета Кейо, Япония. От 2008 г. е доцент в Института по електроника към БАН. През 2013 г. защитава докторска дисертация и получава научна степен „доктор на физическите науки“. Работи в различни сфери: взаимодействие на лазерното лъчение с веществото, лазерно наноструктуриране, оптични свойства на метални нанообекти, получаване на нови материали. Автор е на повече от 100 научни публикации на теми от тези области.

Книги на Николай Недялков:

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.