EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Кирилов
Николай Кирилов завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. От 2009 г. е асистент в Института за литература при БАН в направление „Нова и съвременна българска литература“. През 2011 г. защитава докторска дисертация за влиянието на абсурдизма върху съвременната българска драматургия. Автор е на критически и теоретични публикации в областта на съвременната българска литература, теорията и историята на драмата в научни и енциклопедични издания.

Книги на Николай Кирилов:Във времето, когато животът ни става все по-бездуховен, а българският театър (в последните двадесет и пет години) твърди, че ...

Издадена
27.02.2015 г.
Формат X
Страници
348


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.