EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ивета Тодорова-Пиргова
Д-р Ивета Тoдорова-Пиргова завършва през 1985 г. Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Следващите петнадесет години е сред учените в Института за фолклор при БАН, където защитава докторска дисертация (1991 г.) и работи като ст.н.с. II ст. до 2000 г. По същото време преподава фолклористика и културология в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. След заминаването си за САЩ (2000 г.) става директор на регионален фолклорен център в щата Ню Джърси. През 2004–2005 г. изнася лекции по национализъм и фолклор в Университета на Пенсилвания, а последните осем години води редовни курсове по културна антропология в Колежа на Камбърленд, Ню Джърси. Работата ٴЈ като директор на фолклорен център включва публични презентации на нематериалното културно наследство на повече от петдесет етнически общности, населяващи южната част на щата Ню Джърси. За петнадесет години тя е представила двадесет и три изложби, седем фестивала, шестдесет и пет концерта и повече от четиристотин ателиета по художествени занаяти, традиционна музика и танц. Основните изследователски интереси на Ивета Пиргова са насочени към проблемите на магията, религията и ритуала, както и към културните измерения на разнообразните човешки идентичности. Тя пише и по теми, свързани с теорията на теренната работа в хуманитарните науки, нематериалното културно наследство и неговото представяне в публичното пространство, социалните послания и художествения израз в традиционните култури, параметрите на културния процес в съвременното общество. Има отпечатани две книги и повече от осемдесет статии на български, сръбски, руски и английски език. Ивета Пиргова е член на няколко международни професионални организации и продължава да публикува в български и чуждестранни издания.

Книги на Ивета Тодорова-Пиргова:Издадена
20.03.2019 г.
Формат 167X237
Страници
568
Мека корица
ISBN  978-954-322-981-9
Цена 20.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.