EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Любомир Дурмишев
Доц. д-р Любомир Дурмишев е роден на 1.12.1966 г. в София. Завършва медицина във ВМИ – София през 1992 г. Специализира в София, Дрезден, Берлин, Йена и Мюнхен. От 2013 г. е доцент към Катедрата по дерматология и венерология при Медицинския факултет – София и е началник направление в Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Александровска“. Членува в БДД, БФХИ, EADV, BSID, ECTODerm, IMACS, почетен член е на „Sigma Xi“, Ню Джърси, САЩ. Член е на редколегията на „ISRN Dermatology“. Автор е на 109 научни труда, от които 44 са на английски език, съавтор е в 2 монографии и 14 сборници и учебници. Участвал е със 118 доклади и презентации в национални и международни конгреси, симпозиуми и конференции.

Книги на Любомир Дурмишев:За едно десетилетие, както във всички области на знанието, така и в терапията на кожните болести, са настъпили осезаеми ...

Издадена
02.09.2016 г.
Формат X
Страници
496
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-828-7
Цена 29.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.