EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Донка Вакарелска-Чобанска
Донка Вакарелска – Чобанска завършва Българска филология в СУ „Св.Климент Охридкси” през 1959 г. Д-р Вакарелска – Чобанска е съавтор и съредактор на основния за българистичната и славистичната наука труд „Българска диалектен атлас. Обобщаващ том.” Преподавател е и в Софийския университет „Св.Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св.Кирил и Методий”.

Книги на Донка Вакарелска-Чобанска:


Трудът представлява пълно описание на фонетичните, морфологичните, словообразователните, акцентните и лексикалните особености на говора на всичките 26 села от бившата Самоковска ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
258
Твърда корица 
ISBN  954-430-842-3
Цена 6.00 лв."Речник на самоковския говор" е естествено продължение на монографията "Самоковският говор" от същата авторка, излязъл от печат през 2002 г. В ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-948-9
Цена 4.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.