EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стоян Илиев

Книги на Стоян Илиев:


...

Издадена
..1999 г.
Формат 60X80/16
Страници
224
Мека корица
ISBN  954-430-658-7
Цена 1.50 лв.Иван Вазов, Пенчо Славйков, Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Пейо Яворов, Теодор Траянов.

Издадена
.. г.
Формат 60X80/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  954-430-657-9
Цена 1.50 лв.Издадена
..1986 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  
Цена 0.36 лв."Духовните първенци на нацията винаги са смятали, че възвишената любов е възможна само с утвърждаването на възвишения идеал за жената" ...

Издадена
..1993 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-179-8
Цена 0.50 лв.


Второто издание на "Руска модерна поезия" е значително разширено и обогатено. Представени са основните модернистични течения, някои от тях като ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-985-3
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.