EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Матю Матев
Доцент д-р Матю Матев работи в Института за икономически изследвания при БАН, секция „Макроикономика“. Има публикации в следните области: ефективно използване на суровините, материалите, горивата и енергията; материалоемкост и ефективност на производството; финансови, институционални и нормативни аспекти на образованието, науката и културата; проблеми на евроинтеграцията в научноизследователския сектор; състояние, формиране, съхранение и използване на човешкия капитал в сферата на науката и научните изследвания; политика и инвестиции в човешки капитал. Участвал е в много научно-изследователски и научно-приложни проекти.

Книги на Матю Матев:

Изследвано е дългосрочното въздействие на държавата върху икономическото развитие на някои развити страни и на България посредством бюджетната, образователната, научната ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-995-0
Цена 4.50 лв.


В книгата са представени резултатите от анкетно проучване сред учители от средното образование, студенти, преподаватели и учени във висшите училища ...

Издадена
..2010 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-352-7
Цена 3.00 лв.


Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. в рамките на научноизследователска програма на Института за икономически изследвания ...

Издадена
26.06.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  978-954-322-505-7
Цена 9.00 лв.В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН и в резултат на комплексно интердисциплинарно изследване ...

Издадена
22.08.2014 г.
Формат X
Страници
328
Мека корица
ISBN  978-954-322-748-8
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.