EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ирена Зарева
Доц. д-р Ирена Зарева работи в Института за икономически изследвания при БАН, секция „Макроикономика“. Научните й публикации са в следните области: човешки капитал – състояние, формиране, използване, политики за развитие, икономически аспекти на образованието и обучението, образователна политика, човешки ресурси, пазар на труда, търсене и предлагане на работна сила в образователно-квалификационен план. Има участия в редица научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от държавни и международни институции и програми.

Книги на Ирена Зарева:


В книгата са представени резултатите от изследване на формирането, състоянието и използването на възпроизводствения процес на човешкия капитал в България. ...

Издадена
..2010 г.
Формат 60X84
Страници
266
Мека корица
ISBN  978-954-322-397-8
Цена 3.50 лв.


Изследвано е дългосрочното въздействие на държавата върху икономическото развитие на някои развити страни и на България посредством бюджетната, образователната, научната ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-995-0
Цена 4.50 лв.


В книгата са представени резултатите от анкетно проучване сред учители от средното образование, студенти, преподаватели и учени във висшите училища ...

Издадена
..2010 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-352-7
Цена 3.00 лв.


Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. в рамките на научноизследователска програма на Института за икономически изследвания ...

Издадена
26.06.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  978-954-322-505-7
Цена 9.00 лв.В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН и в резултат на комплексно интердисциплинарно изследване ...

Издадена
22.08.2014 г.
Формат X
Страници
328
Мека корица
ISBN  978-954-322-748-8
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.