EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Валентина Миленкова

Книги на Валентина Миленкова:


В книгата се обосновава тезата, че отпадането от училище зависи от икономическото и културното състояние на обществото, че е резултат ...

Издадена
..2004 г.
Формат 60X84/16
Страници
156
Мека корица
ISBN  954-322-013-1
Цена 4.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.