EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Големанов

Книги на Николай Големанов:


В тази книга се изследват тенденциите, формирани за почти три десетилетия в смъртността на жените в България. Акцентът е поставен ...

Издадена
..1998 г.
Формат 60X84/16
Страници
284
Мека корица
ISBN  954-430-407-Х
Цена 3.00 лв.Книгата представя заключителната фаза на цикъл изследвания върху смъртността на населението в България. Научноизследователският проект е изпълнен самостоятелно от автора ...

Издадена
..2004 г.
Формат 70X100
Страници
220
Мека корица
ISBN  954-430-884-9
Цена 9.00 лв.Книгата представя най-важните резултати от изследване на разликите по пол в смъртността на населението в България от началото на ХХ ...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-773-7
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.