EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мария Николова

Книги на Мария Николова:

Книгата отразява резултатите от осъщественото научно сътрудничество между учени от Центъра за изследване на населението при БАН и Лабораторията „Пол ...

Издадена
..2007 г.
Формат 70X100/16
Страници
288
Мека корица
ISBN  978-954-322-152-3
Цена 3.50 лв.Книгата има за цел да разкрие противоречивото въздействие на урбанизацията и миграцията върху семейното поведение на жените от преселилите се ...

Издадена
..2003 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-901-2
Цена 2.50 лв.Книгата има за цел на базата на богат емпиричен материал от официалната статистика да представи реална картина на статуса на ...

Издадена
..2011 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-400-5
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.