EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Божидар Димитров
Д-р Божидар Димитров завършва Висшия медицински институт, София. Работи в Бюрото за научна информация във ВМА, София с чин лейтенант. От 1975 до 1979 г. е редовен аспирант в Централната лаборатория за изучаване на мозъка, БАН, където защитава дисертация за бавните мозъчни потенциали в норма и при хипербария. През 2000 г. защитава дисертация за доктор на медицинските науки по въпроса за психофизиологичните аспекти на сетивно-двигателната интеграция, след което е избран за професор. От 2008 до 2010 г. е последният директор на бившя Институт по психология, БАН. Сега е ръководител на Лабораторията по психофизиология и невропсихология към Департамента по психология в Института за изучаване на населението и човека, БАН.

Книги на Божидар Димитров:

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.