EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тотю Тотев
Роден е на 22 декември 1930 г. в с. Кръшно, община Търговище.
Завършва теология вСофийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1956 г. Като научен сътрудник по средновековна археология работи повече от 30 години в Археологическия институт в Шумен, филиал на БАН. Ръководил е археологически разкопки и проучвания в Плиска,Велики Преслав и на други паметници от епохата наПървото българско царство. Особено важни са приносите му в изучаване на преславската художествена култура и старобългарското материално и духовно творчество през IX-Х век. От 1990 г. е университетски професор и чете лекции по библейска и църковна археология, християнско изкуство, средновековна българска култура и история на Византия в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. От 1992 до 1995 г. е декан на Факултета по българска филология, история и теология, а от 1996 до 2000 г. – ректор наШуменския университет. Там, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Свободния университет във Варна чете лекции по църковна археология и християнско изкуство. Автор е на 10 монографии и над 200 научни студии и статии.
Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ І степен, и „Стара планина“ І степен.

Книги на Тотю Тотев:


В сбирката са включени доклади, изнесени на Международен симпозиум "Кирило-Методиевите ученици в България", проведен в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
288
Мека корица
ISBN  954-430-885-7
Цена 4.00 лв.Сборникът съдържа статии и доклади, изнесени на проведената на 29-30 май 2003 г. във Велики Преслав Национална конференция "Културата на Велики ...

Издадена
..2004 г.
Формат 70X100/16
Страници
404
Мека корица
ISBN  954-322-022-6
Цена 8.50 лв.Книгата е посветена на старата българска столица Велики Преслав. Специално внимание е отделено на новооткритите паметници, които доказват възникването на ...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X90/16
Страници
110
Мека корица
ISBN   954-430-829-6
Цена 3.00 лв.Монографията, в която са разгледани и обобщени резултатите от многогодишните проучвания на автора като археолог и историк на изкуството, медиевист, ...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-826-1
Цена 6.00 лв.В книгата са вкючени студии и статии, посветени на културата и изкуството на Преслав през 9-10 век. Заедно с отделни ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-761-3
Цена 5.00 лв.В сборника са включени доклади, изнесени на Международния симпозиум "Великопреславската култура IХ-Х век", проведен в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-992-6
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.