EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стойчо Панчев
Акад. проф. Стойчо Панчев (Вълчев) е доктор на физическите науки. Над 40 години е щатен преподавател и изследовател към катедра „Метеорология и геофизика“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му приноси са в областта на теоретичната метеорология – гранични слоеве, атмосферна турбулентност, теория на хаоса и сродни научни области. Автор е на над 300 научни статии и 10 книги, някои от които са преведени на руски, английски и китайски и са издадени в чужбина.

Книги на Стойчо Панчев:

Тази книга е посветена на една от новите междинни науки – социалната динамика, която се намира на границата между социологията, приложната ...

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100
Страници
360
Мека корица
ISBN  978-954-322-270-4
Цена 4.50 лв.Поне три са великите научни постижения на ХХ век: теорията на относителността, квантовата механика и теорията на хаоса. Детерминистичният хаос ...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-725-7
Цена 16.00 лв.


Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията в областта на механиката на флуидите – неустойчивости, хаос и турбулентност. ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат X
Страници
272
Мека корица
ISBN  978-954-322-550-7
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.