EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лиляна Грашева
Лиляна Грашева завършва българска филология в СУ „ Св. Климент Охридски”. През 1969 г. защитава дисертация на тема „Художествени особености на старобългарската литература”. Член е на редакционната колегия на „Старобългарска литература” от създаването му през 1971 г. и е главен негов редактор от 2005 г. Участва в редколегията на „Кирило- Методиевска енциклопедия”. От 1973 до 1980 преподава в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. Удостоена е с орден „Кирил и Методий” II степен. Научните й интереси са в областта на теорията и поетиката на средновековните литератури и кирило-методиевистиката.

Книги на Лиляна Грашева:


Книга 39- 40

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100/16
Страници
310
Мека корица
ISBN  ISSN 0204-868Х
Цена 8.00 лв.


Кирило-Методиевската енциклопедия беше замислена преди повече от двадесет години като тритомно издание. След излизането на първите два тома — в 1985 и 1995 ...

Издадена
..2003 г.
Формат 70X100/16
Страници
794
Твърда корица 
ISBN  954-430-943-8
Цена 20.00 лв.Книга 35-36

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 0204-868X
Цена 7.00 лв.Представеният том е завършващ на Кирило-Методиевската енциклопедия, която се посрещна с голям интерес и се превърна в необходим справочник за ...

Издадена
..2003 г.
Формат X
Страници
751
Твърда корица 
ISBN  954-430-949-7
Цена 20.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.