EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мила Сантова

Книги на Мила Сантова:


" Култура и традиция на малкия град" е съпоставително изследване на типологично равнище на културата на два модела малък град- ...

Издадена
..2001 г.
Формат 70X100/16
Страници
224
Мека корица
ISBN  954-430-718-4
Цена 8.00 лв.В сборника са публикувани текстове, прочетени като доклади на проведената в София през март 2007 г. Научна конференция, посветена на 80-годишнината ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-336-7
Цена 7.00 лв.


В том 10 на поредицата "Проблеми на българския фолклор" се обнародват докладите и научните съобщения, прочетени на Деветия симпозиум с международно ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  0861-654 X
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.