EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Борис Чолпанов
Борис Чолпанов е бил преподавател в Школата за запасни офицери в София, старши преподавател във Военната академия „Г.С.Раковски", зам.-началник на отдел в Оперативното управление на Генералния щаб на българската армия, главен уредник с ранг на зам.-директор на Националния исторически музей. Б.Чолпанов е публикувал сам и в съавторство 46 книги, отличени с 8 награди, и над 900 статии на историческа тематика.

Книги на Борис Чолпанов:


Книгата е посветена на върховете в българското минало, които дават цялостна представа за историческата мисия на българския народ, населил един ...

Издадена
..2004 г.
Формат 60X84/16
Страници
272
Мека корица
ISBN  954-430-945-4
Цена 7.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.