EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Витанов
Проф. Николай Витанов е специалист по теория на турбулентността, нелинейна динамика на сложни системи, популационна динамика, математическа икономика и математическа социална динамика. Доктор е по физика, доктор на естествените науки (Германия) и доктор на математическите науки. Автор е на над 100 статии по динамика и анализ на процеси в сложни системи. Той е автор и съавтор на книги по вариационна теория на турбулентността, динамика на човешки популации и национална сигурност, социална динамика и еволюция на научни системи.

Книги на Николай Витанов:

Тази книга е посветена на една от новите междинни науки – социалната динамика, която се намира на границата между социологията, приложната ...

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100
Страници
360
Мека корица
ISBN  978-954-322-270-4
Цена 4.50 лв.


Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията в областта на механиката на флуидите – неустойчивости, хаос и турбулентност. ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат X
Страници
272
Мека корица
ISBN  978-954-322-550-7
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.