EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Аделина Миланова
Аделина Миланова е доктор по икономика и доцент по корпоративна култура в Института за икономически изследвания при БАН. Магистърската й степен е по икономика и икономическа социология, придобита в УНСС – София. Докторската си дисертация върху философията и посланията на френския икономически либерализъм защитава в Института за икономически изследвания при БАН през 1994 г. Специализирала е в Institute for Human Sciences – Europe и в Université Paris-Dauphine във Франция. Автор е на редица научни статии и студии, член е на редакционни съвети на международни икономически списания. Водила е лекционен курс „Социални и икономически теории“ в Нов български университет и преподава „Икономическа култура“ в УНСС. Сред по-известните й публикации са: Генезис на фирмената култура в България (2008); Corporate Culture in Bulgaria – Reality and Challenges. The Future of Social-Anthropological Studies (2012); Знанието като икономически ресурс (в съавт., 2013) и др.

Книги на Аделина Миланова:


Монографията е опит за изследване на произхода, статуса и тенденциите в развитието на фирмената култура в България по един сравнително ...

Издадена
..2008 г.
Формат 60X84/16
Страници
110
Мека корица
ISBN  978-954-322-203-2
Цена 2.00 лв.


Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради което не се съзнава ролята му за развитието на икономиката. ...

Издадена
22.03.2013 г.
Формат X
Страници
184
Мека корица
ISBN  978-954-322-560-6
Цена 6.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225606

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.