EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Алла Кирова
Доцент д-р Алла Кирова е член на екипа на Института за икономически изследвания при БАН, секция „Макроикономика“. Публикациите й са в следните области: социална реформа; инфлация и преразпределение на доходите; защита на потребителите; семейна политика; социални аспекти на данъчната политика; социално-икономически въздействия и ефекти на икономиката в сянка; социална закрила на децата и майките; равнопоставеност на жените и мъжете; история и развитие на икономическата теория; теория за човешкия капитал. Участва в редица научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от държавни и неправителствени институции и от международни програми. Дългогодишен преподавател по дисциплината „История на икономическите учения“.

Книги на Алла Кирова:

Монографията е посветена на актуалните, особено от гледна точка на съответните изисквания на ЕС, въпроси, свързани с измененията в участието ...

Издадена
..2008 г.
Формат 60X84/16
Страници
196
Мека корица
ISBN  954-322-097-213-1
Цена 3.00 лв.


Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. в рамките на научноизследователска програма на Института за икономически изследвания ...

Издадена
26.06.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
256
Мека корица
ISBN  978-954-322-505-7
Цена 9.00 лв.В рамките на научноизследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН и в резултат на комплексно интердисциплинарно изследване ...

Издадена
22.08.2014 г.
Формат X
Страници
328
Мека корица
ISBN  978-954-322-748-8
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.