EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Станислава Моралийска-Николова
Станислава Моралийска-Николова е завършила Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил. Магистърска степен по информатика получава в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград. От 2006 г. работи като младши експерт в Центъра за изследване на населението при БАН, а от 2009 г. е асистент в секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението” в Института за изследване на населението и човека при БАН и е докторант по специалността „Статистика и демография”. Участва в национални и международни проекти. Научните й интереси и публикации са в областта на моделирането на демографските процеси, политиките за населението и демографските прогнози.

Книги на Станислава Моралийска-Николова :

Доклади и статии за ХІV Международен конгрес на славистите.

Издадена
..2008 г.
Формат 70X100
Страници
376
Мека корица
ISBN  978-954-322-298-8
Цена 6.00 лв.


В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в ...

Издадена
02.11.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
340
Мека корица
ISBN  978-954-322-437-1
Цена 6.00 лв.


В предложеното изследване се изучават бъдещите тенденции на развитие на потенциалната работна сила в България и на изменение на нейните ...

Издадена
02.11.2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
334
Мека корица
ISBN  978-954-322-428-9
Цена 6.50 лв.Издадена
01.06.2019 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-959-8
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.