EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ветка Жекова

Книги на Ветка Жекова:


В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване на репродуктивното поведение и състояние на изследванията в България в ...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X84
Страници
120
Мека корица
ISBN  954-430-875-Х
Цена 2.00 лв.В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване на брачността и брачното поведение. Прави се анализ на тенденциите ...

Издадена
..2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
122
Мека корица
ISBN  978-954-322-404-3
Цена 8.20 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.