EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Карамфил Манолов

Книги на Карамфил Манолов:


Книгата е посветена на предприемачеството, чието съществуване като социално явление се осмисля теоретично и се доказва емпирично. В началото се ...

Издадена
..2006 г.
Формат 60X84/16
Страници
124
Мека корица
ISBN  978-954-322-052-6
Цена 3.00 лв.В книгата се представя културният ресурс на новото българско предприемачество, който обхваща формалните правила за поведение на предприемачите, въплътени в ...

Издадена
.. г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-716-8
Цена 4.00 лв....

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-329-4
Цена 1.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.