EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Таня Неделчева

Книги на Таня Неделчева:


Изследването е анализ на трансформациите на българската национална идентичност през последното десетилетие на ХХ в. и взаимозависимостите Ј с етническата и ...

Издадена
..2004 г.
Формат 60X84/16
Страници
298
Мека корица
ISBN  954-430-980-2
Цена 5.00 лв.


В книгата се представят и анализират основните резултати от емпирично социологическо изследване, проведено през 2007 г. от авторски колектив на Института ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-254-4
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.