EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефан Дойнов
Проф. Стефан Дойнов е завършил СУ ”СВ.Климент Охридски” през 1964г. със специалност история. През 1968г. печели конкурс за редовен аспирант в Института по история при БАН и по-късно защитава дисертация в областта на възрожденската политическа история. През 1996 защитава званието Доктор на историческите науки, а през 1997 - Ст.н.с. І ст. (професор) в Института по история - БАН. Има публикувани десетки монографии, студии и статии.

Книги на Стефан Дойнов:

Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 6.00 лв.


За разлика от всички минали руско-турски войни, мотивирани с традиционната експанзивна руска стратегия в Източния въпрос, войната от 1877 - 1878 г. ...

Издадена
..2003 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-931-4
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.