EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Недка Капралова
Недка Капралова е доцент в Института за литература на БАН, в направление „Литература на Българското възраждане”. Завършва Френската гимназия в София. Магистър е на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология. Магистър е на Свободния университет в Брюксел, факултет „Философия и литература“, специалност „История, култури и общества“. Защитава дисертация на тема „Книги и читатели в зората на Модерното време: спомоществователството” в университета на Артоа, гр. Арас, Франция. Специализира неколкократно във Франция и Белгия. Съставител, редактор и преводач е на сборниците: „Безсмъртната вселена. Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс” и „В търсене на митичната тъкан”. Преводач е на „Структурална антропология две” от Кл. Леви-Строс, „Полета” от П. Бурдийо, „Духът на времето” от Е. Морен, „Философия на изкуството” от И. Тен и др. на български и френски език Научните й интереси са в областта на литературните и социокултурните проблеми на Българското възраждане, социалната антропология, етнологията.

Книги на Недка Капралова:

Сборникът поднася на научната общественост разработките, пред¬ставени на международната конференция, проведена в Пловдив от 15 до 17 септември 2000 г. С тази ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-8712-5-6
Цена 6.50 лв.Монографията изследва мястото на жената в семейната и календарната обредност в общата рамка на структурирането на традиционното културно пространство на ...

Издадена
11.10.2013 г.
Формат X
Страници
304
Мека корица
ISBN  978-954-322-622-1
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.