EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Красимир Атанасов
Красимир Атанасов учи в математическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и защитава докторска дисертация през 1986г. Става доктор на техническите науки през 2000г. От 1998г. е професор в Центъра по биомедицинско инженерство при БАН. Той е главен редактор на 4 международни списания и е член на редакционните съвети на 11 други. Научните му интереси са в областта на размитите множества (той въвежда предмета „интуиционистични размити множества” и изследва неговите базисни свойства и някои от приложенията му в експертни системи, системни теории, вземане на решения, лекарства и др.) Има около 500 статии в списания, 300 доклада от пресконференции и 28 книги.

Книги на Красимир Атанасов:

The idea that the separate areas of the artificial intelligence can be described in the frameworks of one mathematicical apparatus ...

Издадена
25.01.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
146
Мека корица
ISBN  978-954-322-473-9
Цена 4.00 лв.In the book, the basic results, related to the theoretical aspect of the GMM, are collected. Some of the GMM ...

Издадена
09.07.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
120
Мека корица
ISBN  978-954-322-480-7
Цена 7.00 лв.


Настоящият юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева има за цел да открои както творческия й портрет, така ...

Издадена
28.02.2013 г.
Формат X
Страници
504
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-559-0
Цена 12.00 лв.


Generalized nets are a tool for modelling of parallel processes. They represent an extension of the concept of Petri nets ...

Издадена
01.07.2013 г.
Формат X
Страници
146
Мека корица
ISBN  978-954-322-623-8
Цена 5.50 лв.Понятието „обобщена мрежа“ беше дефинирано преди 35 години, през които то се превърна в обект на множество научни изследвания в ...

Издадена
05.07.2017 г.
Формат X
Страници
172
Мека корица
ISBN  978-954-322-881-2
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.