EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефка Фиданова
Стефка Фиданова завършва магистратура по Математическо моделиране и докторска степен по компютърни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България. От 1993г. работи в Института за паралелна обработка на информацията (сега част от Института по информационни и комуникационни технологии). От 2005г. е доцент. Прекарва 2 години от 2000 до 2002г. в Свободния университет в Брюксел като сътрудник в Европейската комисия Мария Кюри, работи с проф. Марко Дориго. Нейните основни области на научни изследвания са метаевристични и стохастични методи за комбинаторна оптимизация, паралелна обработка, паралелни методи и алгоритми, математическо моделиране.

Книги на Стефка Фиданова:

The idea that the separate areas of the artificial intelligence can be described in the frameworks of one mathematicical apparatus ...

Издадена
25.01.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
146
Мека корица
ISBN  978-954-322-473-9
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.