EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Пенчо Маринов
Пенчо Маринов получава своята магистърска степен по Математическо моделиране в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, България и докторска степен от БАН. От 1985г. работи в института по паралелна обработка на информацията (сега част от Института по информационни и комуникационни технологии). От 2001г. е доцент. Основните му научни области са: теория на функциите, рационални функции, математическо моделиране, компютърни симулации, паралелна обработка, паралелни методи и алгоритми.

Книги на Пенчо Маринов:

The idea that the separate areas of the artificial intelligence can be described in the frameworks of one mathematicical apparatus ...

Издадена
25.01.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
146
Мека корица
ISBN  978-954-322-473-9
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.