EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ташко Делийски
Ташко Делийски завършва Висшия медицински институт със специалности хирургия и онкология. Профилира допълнително в онкологията и онкохирургията, от които особено значение от практичен и научен характер заемат заболяванията на коремните органи, кожата и млечната жлеза. В последните години с голяма задълбоченост проучва и внедрява новостите в инвазивната диагностика и оперативното лечение на заболяванията на млечната жлеза, на базата на което придобива научно звание „Доктор на медицинските науки” и научната степен „Професор”. Гласувано му е доверие да е един от експертите, разработили националните алгоритми за съвременно лечение на рака на млечната жлеза. От 2009 г е завеждащ катедра по Сестрински хирургични грижи. Води лекции по обща хирургия, онкохирургия и онкология. Има 58 реални публикации в български и 7 в чуждестранни списания. Получава награда за най-добър постер на Международен конгрес по онкология в Атина през 1997. По настоящем, професор Далийски е член на Българско дружество по гастроентерология, Съюза на учените, Българския лекарски съюз.

Книги на Ташко Делийски:


В монографията са представени диагностичните и терапевтичните дейности при третирането на заболявания на млечната жлеза. Хирургът е в центъра на ...

Издадена
01.03.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
200
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-402-9
Цена 25.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.