EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Петър Апостолов
Доц. дтн инж. Петър Стоянов Апостолов работи близо три десетилетия като конструктор в Института за специална техника на МВР. Има над 30 внедрени конструктивни разработки в областта на радиотехниката, автор е на над 50 публикации. В момента е преподавател в катедра “Безжични комуникации и разпръскване” във Висше училище “Колеж по телекомуникации и пощи”.

Книги на Петър Апостолов:


В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на ...

Издадена
08.11.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
200
Мека корица
ISBN  978-954-322-542-2
Цена 13.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.