EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | orders 0 Feedback | General conditions | Search |
 
  Book
Author
 
 Directions
 
 LAP Directions
 


Iavor Marangozov
ЯВОР МАРАНГОЗОВ е доктор по икономика, главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН и хоноруван преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Авторът е завършил двугодишна докторантска програма по фирмено управление в Университета на Валядолид – Испания, и е специализирал в Университета Париж 3 „Нова Сорбона” – Франция. Сред по-важните му публикации са: монографията „Характеристики на местните и международните съвместни предприятия в България” (2009), учебникът „Стратегически съюзи” (2009) и студията „Characteristics of the International Joint Ventures in Bulgaria (1989-2003)” (2005). Освен от българската академична общност Явор Марангозов е цитиран от чуждестранни учени в следните научни списания: International Business Review, International Journal of Business and Globalisation, International Journal of Business Research, International Journal of Business Strategy, Journal on Banking Financial Services and Insurance Research, Journal of Business and Economic Studies, Journal of Global Strategic Management, Journal of International Business and Economics и Journal of World Business.

Books of Iavor Marangozov:


The purpose of the study the following main tasks are set to solve: (1) overview of the joint ventures’ ...

Issued
20.06.2013
Format X
Pages
114Paradoxically to the popularity of the joint ventures in a worldwide dimension even between antagonistic competitors and the parallely devoted ...

Issued
..2009
Format X
Pages
0
Soft cover
ISBN  978-954-322-282-7
Price 4.50 BGN


Coming soon
 

 

 
TO CAPTURE THE ELUSIVE


Ths book which elaborates ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Professor Marin Drinov Academic Publishing House. All Rights Reserved.