EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература

Споделете в Facebook
БЪЛГАРСКО-РУСКИ СРЕЩИ В ЛИТЕРАТУРАТА НА XIX–XX век

Abstract
Издадена
05.12.2014 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
300  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-728-0
Цена 6.00 лв.Включените в тази книга студии и статии са писани от автор, който се занимава с личностите и явленията на българската литература от XIX–XX в., а не от представител на сравнителното литературознание и/или русистиката. Всъщност националната проблематика е отправната точка във всеки от текстовете. Наблюденията и изводите нямат претенцията да налагат собствени представи и намеса в йерархизациите на засяганите поети и белетристи на руската литература. В този смисъл произтичащите изводи в предлаганите страници, ако имат някакво значение (дано!), то е еднопосочно ориентирано към процесите на даденото време в българ¬ската литература.
Нито в своята цялост, нито с отделни свои части, предлаганото изда¬ние няма претенцията да обобщава явлението „българска – руска лите¬ратура“ като процес, да очертава етапи и степен на тяхната овладяност. Отделните текстове са писани „на парче“, било като израз на определе¬ни конкретни потребности, било като възникнала възможност за изводи чрез попадения на архивни материали, открояващи се успоредици, недо¬видяни аспекти и т.н. Заложено е предимно на проговарящите автентич¬ни факти, останали досега в гънките на общата картина.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 7.00 лв.
Мека корица 5.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.