EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Лингвистика

Споделете в Facebook
ЕЗИКОВИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Abstract
Издадена
04.12.2014 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
312  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-797-6
Цена 7.00 лв.


Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят научни и научноприложни резултати, получени в рамките на участието на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език при БАН в международните проекти CESAR: Централно- и южноевропейски езикови ресурси и ATLAS: Система за създаване и поддържане на съдържание, базирана на езикови технологии.

Представени са разнообразни езикови ресурси (едно- и многоезикови корпуси, анотирани и паралелни корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи и др.) и програми за обработка на езика. Езиковите ресурси и технологии са приложими в разнообразни социално ориентирани софтуерни решения и технологични продукти – говорещи устройства за незрящи; програми за автоматично резюмиране на множество документи, написани на различни езици; приложения за гласово търсене; програми за автоматичен превод в специализирани тематични области и за разнообразни двойки езици; интелигентни асистенти за извличане на важна информация от интернет, съобразена с различни потребителски интереси, и много други.

Изданието е предназначено за изследователи (лингвисти, компютърни лингвисти, математици и информатици), частни и бизнес потребители на езикови ресурси и технологии, както и за всички, които проявяват интерес към съвременните езикови технологии.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  15.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.