EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии |

Споделете в Facebook
България в Европейския съюз през погледа на общините

Abstract
Издадена
12.03.2018 г.
 
Формат
  167x237 mm
Страници
217  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-914-7
Цена 20.00 лв.


Настоящият труд е опит да се представят практически знания за участието на представителите на българските общини при изготвянето и прилагането на решенията на ЕС. Изследването цели детайлно запознаване с тематиката, тъй като информираността е важна от гледна точка на ефективното членство на България в ЕС. Направените изводи и препоръки могат да бъдат използвани в работата на българската делегация в състава на Комитета на регионите, при номинирането на кандидати за кметове и общински съветници, при управлението на общините с цел подобряване дейността по прилагане решенията на ЕС и най-вече за подготовката и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства.
Изказаните мнения и предложения от автора не ангажират институцията, в която той работи към настоящия момент.
 

Книги с подобно съдържание

 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.