EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Физиология на растенията

Споделете в Facebook
Ономастика и етноботаника: названията на плодовете според данни от топонимията в Западна България

Abstract
Издадена
18.12.2018 г.
 
Формат
 
Страници
120  

Е-книга
 
Цена 8.00 USD или левовата равностойност


Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед запазените в нея названия на плодове, определяни на ежедневно равнище за такива, а не според ботаничната научна класификация. Изхождайки от идеята, че топонимията може да послужи като източник за набиране на сведения за наивното етнобиологично познание на българите, изследването си поставя за цел да бъде разкрит начинът, по който местните имена отразяват фолклорната биосистематика на плодовете. Чрез проучването на връзката между топонимията и растителния свят се онагледяват принципите, по които се класифицират растенията във фолклорното съзнание на българите и се предлагат модели за народната таксономия на плодовете. Проучени са изчерпателно названията за 20 плода, срещащи се в различни видове местни имена, като извлеченият материал (народните термини за плодове) е представен по тезаурусен принцип. Изследването има приноси в областта на диалектната лексикография и лингвистичната география, тъй като са регистрирани неописани до момента фитоними и се обръща специално внимание на географското разпространение и вариантността на названията за плодове.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 12.50 лв.
Мека корица 6.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.