EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество |

Споделете в Facebook
ЖИВОТ В СМУТНО ВРЕМЕ
Издадена
27.03.2019 г.
 
Формат
  60/84/16 mm
Страници
127  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-973-4
Цена 15.00 лв.


За много наблюдатели днешният свят изглежда неразбираем. От една страна, не секва вълната от технологични нововъведения, най-вече в областта на енергетиката и информатиката, източник на икономически, екологични и социални промени, разкриващи перспективи за ускорена еволюция на човека. От друга страна, дейността на хората влошава бързо състоянието на планетата Земя до такава степен, че някои учени вече говорят за нова геологична епоха. Към това се добавят нарастващото варварство и тероризмът в името на религията, възприемани като връщане назад. Никога по-рано настоящето не е било толкова силно притиснато между бъдещето и миналото. Последиците от този сблъсък – сякаш на две тектонски плочи от земната кора – изглеждат трудно предвидими и дори тревожни. Все пак между наивната вяра в предлаганите от технологиите неограничени блага и отчаянието пред лицето на повтарящите се катастрофи има място за изграждане на световно управление в рамките на геополитика, насочена към извличане на най-доброто от човешкия опит. Тази книга подготвя читателя за по-добро разбиране на нашето смутно време. Почетен член на Българската академия на науките и почетен доктор на Софийския университет, Тиери дьо Монбриал е безспорен международен авторитет благодарение на приносите си към обективния и задълбочен размисъл върху фундаменталните проблеми на нашето време. Настоящото издание е посветено на юбилея на основания от него през 1979 г. Френски институт за международни отношения, един от най-влиятелните мозъчни тръстове в света, и на 10-годишнината от инициираната пак от него Международна конференция за политика (2008) – институции със значителен принос за по-доброто управление на международната система.
 

Книги с подобно съдържание

 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.