EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
Речник на българския език Том 3
Г- деятел.
Издадена
..2006 г.
  второ преработено и допълнено издание
Формат 70X100/16
 
Страници
810  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-106-6
Цена 33.20 лв.


Преработеното и допълнено издание на т. 3 от Речника на българския език е осъществено от настоящия състав на Секцията за българска лексикология и лексикография. В него са намерили място много нови думи, словосъчетания и фразеологизми. Актуализирано и деидеологизирано е тълкуването на редица лексикални единици от боществено- политическата лексика. Осъвременена е стилистичната характеристика на думите, а граматическата характеристика е приведена в съответствие с най- новите нормативни решения. Обогатен и осъвременен е илюстративния материал. Тоеа издание съдържа 6501 речникови статии за думите от буква Г(г- гяче) и част от буква Д( д- деятел).
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  15.00 лв.
Мека корица 10.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.