EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
Промени в брачността и раждаемостта в България
Издадена
..2011 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
122  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-404-3
Цена 8.20 лв.


В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване на брачността и брачното поведение. Прави се анализ на тенденциите в развитието на брачността в България и сравнителен европейски план, като е отразена спецификата на промените в раждаемостта и семейството, определящи брачното и репродуктивното поведение на нашето население. Изчислени са общи и повъзрастови коефициенти на брачност, специфични и синтетични коефициенти на брачност, както и сезонни вариации на брачността от началото на миналия век до наши дни. Специално внимание е отделено на първите бракове. Оценена е тяхната интензивност в страната и са представени данни за средната възраст при сключване на първи брак от 1900-2007 г. Анализирана е бракоразводността в страната и в някои европейски страни, както и еволюцията на повторните бракове. Представени са тенденциите в брачността и бракоразводността в регионален разрез. Проследени са динамиката на раждаемостта и промените, настъпили в семейния модел, както и отражението им върху репродуктивното поведение на населението на България.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 3.50 лв.
 
 
Мнения
     
  автор: 2013-06-27 16:58:56  
  Здравейте, бихте ли ми изпратили Промени в брачността и раждаемостта в България на В. Жекова. Видяхме се в Свищов. Получател: Диана Маркова ул. "Цанко Церковски" 11 Б гр. Свищов, обл. В. Търново тел. 0896727450  
 

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.