EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
СОЦИАЛНИ НОРМИ И ТРАДИЦИИ В РЕПРОДУКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ век
Издадена
..2002 г.
  първо издание
Формат 60X84
 
Страници
120  

Мека корица
   
ISBN 954-430-875-Х
Цена 2.00 лв.


В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване на репродуктивното поведение и състояние на изследванията в България в тази област. Прави се анализ на тенденциите в развитието на раждаемостта и на отражението върху демографските структури на населението, търси се обяснение на причините за негативното развитие на демографските процеси в страната. Представени са данни за ражданията и абортите, за брачността и семействата, за брачните и извънбрачните раждания и различните им измерители през втората половина на ХХ в. Въз основа на данни от преброявания на населението и извадкови изследвания се разглеждат настъпилите промени в репродуктивната реализация, репродуктивните нагласи, норми и различия според социално-демографската характеристика на жените. Специално внимание се отделя на репродуктивните ценности, както и на факторите, които определят репродуктивната нагласа. Информацията в книгата предоставя богата "база данни" за бъдещи изследвания на статистици, демографи, медици и други специалности.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 15.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.