EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии |
Каталог онлайн книжарница
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
СЕМЕЙСТВО, ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО / 8
...
Твърда корица  15.00 лв.
Настоящият труд е опит да се представят практически знания за ...
Мека корица 20.00 лв.

Понятието „обобщена мрежа“ беше дефинирано преди 35 години, през които ...
Мека корица 10.00 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.