EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология |
Каталог онлайн книжарница
Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед ...

The present book is aimed at summarizing the most of ...
Твърда корица  7.00 лв.
Монографията „Кучето. Въведение в кинологията” е изключително ценен наръчник за ...
Мека корица 16.00 лв.
The present book is aimed at summarizing the most of ...
Твърда корица  9.00 лв.
Книгата съдържа богати сведения за карста и пещерите във всички ...
Мека корица 12.50 лв.
В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството ...
Твърда корица  16.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225026
Acarological studies in Bulgaria start in 1907 (water mites) and 1921 (terrestrial ...
Мека корица 3.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543224272
Във връзка с изпълнението на програмата VEGETATION са разработени 2 прибора ...
DOI: 10.7546/9789543224838
Монографията включва описание на 100 сладководни ракообразни от разр. Harpacticoida (Copepoda) ...
Твърда корица  6.00 лв.
Този том върху българските крайбрежни мухи се състои от приетите ...
Твърда корица  6.50 лв.
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.