EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание
Каталог онлайн книжарница

През 2016 г. един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди със ...
Твърда корица  17.00 лв.


Твърда корица  32.00 лв.
В книгата е определено мястото на проф. Иван В. Саръилиев ...
Мека корица 16.00 лв.
Трудът включва разработки на автори от България, Чехия, Полша и ...
Мека корица 17.00 лв.

Български етимологичен речник има за задача да обясни произхода на ...
Твърда корица  32.00 лв.
Във втория том на речника „Местните имена в Кюстендилско“ са ...
Мека корица 9.00 лв.
„Български етимологичен речник“ има за задача да обясни произхода на ...
Твърда корица  32.00 лв.
Твърда корица  15.00 лв.
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.