EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

   Изложба по случай 70-годишнината на списание „Доклади на БАН“ В списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация фигурира и списанието ДОКЛАДИ НА БАН / COMPTES RENDUS DE L`ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES/ ISSN 1310-1331: ВИНИТИ Реферативен журнал; eLibrary.ru; SCOPUS; THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR; zbMATH Картата на потребителите на списанието е особено красноречива! Откриването ще се състои на 10 октомври от 17:00 ч. във фоайето на централната сграда на БАН – ул. „15 ноември“ № 1.


 

  Обявена обществена поръчка за доставка на хартия и картон за печат.  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ за 2018 г.  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ


  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
 

 

 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.