EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ за 2018 г.

   
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ предлага помещения за отдаване под наем.

на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6 - офиси в бл. 6, както следва:
2 бр. офиси по 16 м2 по 5 евро на м2; 2 бр. офиси по 16 м2 по 4 евро на м2; 1 бр. складово помещение 37.60 м2 по 3 евро на м2
Месечната наемна цена на кв.м. е без ДДС.

Документи (молба, заявление) се приемат, считано от 20.03.2018 г., на адрес:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ст. 202 от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,30ч. до 15,30 ч. всеки работен ден.


 

  Обявена обществена поръчка за доставка на хартия и картон за печат.  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ


  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
 

 

 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.